Kertomus löytyy raamatusta :Luukkaan evankeliumin 1-luvusta

 

Tapahtuipa kerran,

hyvin kauan, kauan sitten niin, että eräs mies, Joosef nimeltään, asui Galileassa, Nasaretin kaupungissa ja oli kihloissa erään neitsyen kanssa, jonka nimi oli Maria.

Joosef aikoi ottaa Marian omaksi vaimokseen.

Samaan aikaan Jumala oli myös päättänyt, että Hän antaa syntyä maailmaan oman poikansa. Ja että Tämä neitsyt Maria on synnyttävä hänet.

Jumala ilmoitti tästä suunnitelmastaan Marialle niin että Hän lähetti enkeli Gaabrielin tänne Nasaretin kaupunkiin, Galileaan, Marian luokse, kertomaan sitä hänelle.

Enkeli tuli sisälle taloon Marian luokse ja tervehi Mariaa sanoen:

"Ole tervehditty Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi."

Kuultuaan uuteisen enkeliltä ja koska Maria oli vielä neitsyt, hän kysyi enkeliltä, että kuinka sellainen voisi olla mahdollista.

"Pyhä Henki tulee yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan, siksi  myös lapsi, joka syntyy on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi," selitti enkeli Marialle. Ja sitten enkeli kertoi Marialle, että myös hänen sukulaisensa Elisabet kantaa poikalasta, vaikka hän on jo vanha. Että hän on jo kuudennella kuukaudella raskaana, - hän jota on pidetty hedelmättömänä.

37-jae:"Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

38-jae:"Silloin Maria sanoi enkelille: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot."

Sen jälkeen enkeli lähti pois Marian luota.

Kun tästä tapahtumasta oli kulunut muutama päivä, lähti Maria matkalle. Hän halusi mennä tapaamaan tätä sukulaistansa Elisabetia, kiiruhtaen  Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin, Sakariaan taloon. Sakarias oli Elisabetin mies. Kun Maria tervehti Elisabetia, Elisabetin vatsassa kasvava lapsi kuuli sen, ja hypähti ilosta hänen kohdussaan.  Elisabet täyttyi Pyhällä hengellä  ja:

42-jae: huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä.

43 jae: Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni?

44 jae: Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani,

45 jae: Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!"

Maria oli niin iloinen, että hän viritti Herran kiitokseksi kiitosvirren. Voitte lukea marian kiitosvirren jakeista 46-55

Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.


Enkeli ilmestyy unessa Joosefille. 

 (Matteuksen evankeliumin mukaan 1:19.)

Jo ennen kuin Joosefin ja Marian liitto oli vahvistettu, sai Joosef tietää Marian olevan raskaana.

Joosef oli lakia kunnioittava mies, eikä halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti, hän aikoi purkaa heidän avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.

Joosefin tätä suunnitellessa hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi:

"Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli häntä käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 

Tämä poikalapsi, joka oli syntyvä, oli hyvin tärkeä sekä taivaassa, että maanpäällä. Maria odotti sitä, ja Joosef oli nyt hänen miehensä.

Yhdessä he odottivat tätä iloista syntymä tapahtumaa tapahtuvaksi. Sitä seurattiin taivaassa asti, ja senvuoksi Jumala lähetti  etukäteen enkelinsä ilmoittamaan edeltäkäsin tämän Jumalan pojan syntymästä. Eräs tärkeä ilmoitus tapahtuma oli jo ennen kuin Maria ja Joosefkaan sai vielä tietää tapahtuvasta, oli enkelin ilmestyminen Sakariaalle, Elisabetin miehelle.

Enkeli Gabriel oli käynyt ilmoittamassa, että Elisabetkin saisi poikavauvan ja Johannes olisi hänen nimensä.

Hänestä tulisi Jeesuksen edelläkävijä ja tienraivaaja 

Enkeli oli käynyt ilmoittamassa sitten sen jälkeen Jumalan Pojan syntymän Marialle, ja  sitten Joosefille unessa. Niin se tieto tapahtumista levisi heille. Että mitä oli tapahtuva.

 

Siihen aikaan alettiin kansaa verottamaan. Keisarina  oli  Augustus, ja Syyrian käskynhaltijana Quirinius.  Keisari Augustus

antoi käskyn, että koko valtakunnassa olisi toimitettava verollepano ja  kaikkien tulisi mennä omaan kaupunkiinsa, kirjoittautumaan veroluetteloon. Ihmiset kutsuttiin  tulemaan ja ilmoittamaan  itsensä  siihen, koska he halusivat saada tietää ihmisten nimet ja tiedon heidän varoistaan.

Mikä heidän työpalkkansa olisi? Kuinka suuri heidän omaisuutensa oli?

Talo? Tavara? Karja? Talletukset  tai palkka? Koko omaisuus?

Useilla heistä saattoi olla suuria karjalaumojakin ja palkattuja paimenia, sekä muitakin työntekijöitä. Kuta rikkaampi  eli varakkaampi perhe olisi, silloin siitä saataisiin enemmän  kerättyä veroja.

Meidänkin maassamme kerätään monenlaista veroja.

Otetaan esimerkiksi palkasta veroa, omaisuusveroa, ja lahjaveroa, muunmuassa.

Veroja käytetään sitten eri kohteisiin.

Esimerkiksi  sosiaali- ja terveysmenoihin, toimeentulo tukiin, työttömyyteen. Rakennetaan taloja, ja teitä, tai kunnostetaan niitä, kun korjataan entisiä.

Ja sinne sitten Joosef ja Mariakin lähtivät Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja menivät Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Beetlehemiin, Joosef kun kuului Daavidin sukuun.

Ja Maria oli raskaana. Hänen synnyttämisensä aika läheni. 

Joosefkin myös lähti verollepantavaksi yhdessä Marian, kihlattunsa kanssa.

Ja koska siellä ei ollut sijaa majoittua majataloihin, kun kaikkialla majataloissa oli niin täyttä, että niihin ei sopinut enää yhtään ihmistä, Joosef ja Maria joutuivat yöpymään karjasuojassa.

Ja siellä Marian synnyttämisen aika tuli ja hän synnytti vauvan, pojan. Kapaloi hänet ja pani hänet nukkumaan  seimeen.

Luukkaan 2-luvussa kerrotaan seuraavia asioita: 8- :

Ja sillä seudulla oli paimenia yöllä vartioimassa laumaansa. Yht`äkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet.

Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle,

tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra.

Tämä on teille merkkinä; te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."

Ja samalla hetkellä oli enkelien ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:

-Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha, ihmisillä, joita hän rakastaa.


Paimenet olivat innoissaan:

" Nyt äkkiä Betlehemiin! Siellä me näemme, mitä äsken on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti!"

Noin, ulkona oleville paimenille kävi Herran enkeli ilmoittamassa joulun lapsemme, Jeesuksen syntymästä. Ja siihen mukaan tuli myös suuri  Herran sotajoukko, joka ylisti Jumalaa.

Sitten enkelit menivät takaisin taivaaseen ja paimenet lähtivät Betlehrmiin katsomaan vastasyntynyttä vauvaa ja löysivät Joosefin, Marian ja lapsen, joka makasi seimessä.

Myöhemmin, mennessään sieltä takaisin eläinlaumansa luokse, he matkan aikana kiittivät ja ylistivät Jumalaa siitä mitä olivat kuulleet ja nähneet,

Lapsen syntymän aikoihin oli taivaalle syttynyt uusi kirkas tähti.


Luukas 2-luku:11- ja 12 jae:  

Tänään  on teille  Daavidin kaupungissa  syntynyt Vapahtaja, Hän on Kruistus, Herra.

12. Tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen,  joka makaa kapaloituna seimessä.


 

-Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha, ihmisillä, joita hän rakastaa.

 


          .                                                                     L. Salonen. Iisalmi.

Vilkaise vuodatuksen;

hartautta ja;

liisamummonsatuja.